Ses ve Veri Entegrasyonu

Ses – Veri Entegrasyonu Projesi’ni Gerçekleştirmeden Önce Yapılması Gerekenler Maddeler

Telefon Santrali: Mevcut santralinizin projedeki diğer ürünlerde uyumluluğu, ihtiyaç durumuna göre santrale kart takmak için müsait olup olmadığı, hatlarınızın kapasitesinin aynı anda konuşma sayısını destekleyip desteklemediği gibi sorunların cevaplarını bulun ve bu olabilecek sorunları çözümleyin.

Yeterli Bant Genişliği ve Kullanıcı Sayısı: Tek bir ses bağlantısının kullanacağı bant genişliği, ses paketlerinin sıkıştırıldıktan sonraki bant genişliğine ek olarak, taşıyıcı protokolünün getirdiği overhead’ler hesaplanarak bulunabilir. Frame Relay her ses paketi için 6 byte overhead ekler. Eğer IP üzerinde ses taşınacaksa, WAN protokolü overhead’ine ek olarak UDP / IP 28 byte daha ekler. Eğer taşıma için yeterli bant genişliği yoksa, ses paketlerinden kaybedilenler olacaktır, bu da ses kalitesinde azalma demektir.

Gecikme Değeri: Veri ve ses iletişimini birlikte yapıldığında, ses ve data paketleri geliş sırasıyla karşı tarafa iletilir. Halbuki ses paketleri gecikmeye duyarlıdır. Bu yüzden, ses paketlerinin mümkün olduğu kadar çabuk iletilmesi için uzun paketler daha küçük paketlere bölünerek, trafik öncelendirilmesine göre gönderilmelidir.

Konuşmalardaki Boşluklar: Tipik bir telefon görüşmesinde, zamanın %50’sini konuşarak, gerisini dinleyerek geçiririz. Bazı cihazlar, sessizlik durumunda ses paketi oluşturmasını engelleyebilir ve bu sürede bant genişliği diğer uygulamalara ayrılabilir

İsmail-Gülü susuz seni aşksız bırakmam

Ugurgorgulu.com devam ediyor amator seslere yer vermeye ..Bu seferde benim kendi ev arkdaşlarımla olan bir videoyu sizlere sunuyorum :) bakalım begenecekmisiniz elde olan imkanlarla yapılan bir çalışma tek darbuka guzel bir ses …